Könyvelés – könyvvezetés

A bizonylatok a mindenkor hatályos, adó és számviteli törvény szabályainak megfelelően kerülnek feldolgozásra. Analitikus nyilvántartások vezetése, folyamatos ellenőrzés, és egyeztetés. Bevallások elkészítése, továbbítása a hatóságok felé. Zárlati munkák elvégzése, komplett beszámoló készítése és határidőben történő továbbítása. Teljes körű ügyintézés, és hatóságok előtti képviselet. Megbízóink folyamatos tájékoztatása a vállalkozás pénzügyi-gazdasági helyzetéről.

Bérszámfejtés – munkaügy

Az alkalmazottak bejelentésével kapcsolatos feladatok ellátása, teljes körű bérügyvitel. Havi vagy nem rendszeres bér számfejtése. Munkaszerződések, és az esetleges módosításainak elkészítése. Bérszámfejtési feladatok ellátása. Társadalombiztosítási szaktanácsadás. Táppénzigénnyel kapcsolatos feladatok ellátása. Havi adatszolgáltatások teljesítése az adóhivatal felé. Foglalkoztatással kapcsolatos komplett tanácsadás és adóbevallás elkészítése.

Adótanácsadás

Segítségnyújtás az adójogszabályok, a számviteli törvény, és egyéb adókkal kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek konkrét gazdasági esemélyekkel kapcsolatos értelmezésében. Adótervezés, adóoptimalizálás és adótörvények bonyolult útvesztőjében segítünk eligazodni. Folyamatos tájékoztatás, az adókat és a számvitelt érintő törvények változásairól. Képviseletet nyújtunk adóhatósági ügyekben.

Könyvelés Győr | Adótanácsadás Győr

"Önmagunkkal szemben alapvető elvárás a precizitás, a megbízhatóság, és nem utolsó sorban felelősségvállalás az elvégzett munkáért"
Vállalkozói Szemléletű Könyvelő Iroda Győr

Utolsó bejegyzések..

How to Create a Controversy Speech

Most of the people have difficulty remembering numbers. Because we all remember items that we worry about, this is not difficult to understand, and amounts are n’t cared http://amicidelmuseo.com/what-should-a-kindergartener-recognize/ quite definitely about by most folks. The key to quantities that are recalling would be to read them into something about employing mnemonics that we do care. A mnemonic is actually a device, like a rhyme or a jingle, used to help ram. Audio individuals recall “Every Great Kid Does Fine” to remember the notices “EGBDF” from underside.Continue reading

Just how to Modify a Paper

LAHORE, December 13, 2009 (Balochistan Times): caused by Primary Minister Divisional Essay Writing Opposition of Lahore Division continues to be reported. Based on a pressrelease granted here on Saturday, gal individuals and 210 kids from primary to postgraduate stage got elements from four zones of Lahore Department including Sheikhupura Sahib in these challenges. According to the details, in Major Degree Urdu Article Writing Opposition among boys Jasim Ali Khan Public-School, Mananwala Area Sheikhupura, Muhammad Sardar Kasur and Qamar, Govt.Continue reading

Problem Solving Paper Writing Ways

Arranging there can be a study agenda an important aspect of the studies. It helps you to relax, knowing that there is moment for anything, which often will lead to more assurance on tests and better http://essay-writing.us/ grades. Advertisement Methods Prepare a to add 7 days of the week. Estimate the amount of time needed for daily activities, such as laundry, having fun with your friends or cleaning your area, sports. Assess the amount of to study. Dedicate a specific amount of time through the week for each topic.Continue reading

A külföldi munkavállalók adó-visszatérítése

Az igazolás kiállításához kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni kell a külföldi adóhatóság nyomtatványát, amin a NAV kiadja az igazolást.

Az ügyfélszolgálatokon a kérelem ajánlott formanyomtatványa, és a külföldi adóhatóságok igazolás-nyomtatványai is elérhetők.

Veszprém megyében kérelmet jellemzően az Ausztriában és Németországban munkát vállalók terjesztenek elő. A külföldi adóhatóságok nyomtatványai canada goose Canada Goose mænd általában több példányból állnak, melyeken személyi- és lakcímadatokat kell kitölteni. Valamennyi példányt alá kell írnia a kérelmezőnek.

A nyomtatványt a kérelmező meghatalmazottja is benyújthatja. A jövedelmet a NAV igazolja a személyijövedelemadó-bevallás alapján. A jövedelemigazolás nem adható ki, ha az adózó a személyi jövedelemadóról nem nyújtott be bevallást. A jövedelemigazoláshoz a személyijövedelemadó-bevallást akkor is be kell nyújtania a kérelmezőnek, ha nem canada goose Chateau Parka volt Magyarországon adózó jövedelme.

Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet értelmében 2016. január 1-jétől változik azoknak a jogszabály által meghatározott canada goose Chilliwack Bomber követelményeknek a köre, amelyeknek az adózó által használt számlázó program meg kell, hogy feleljen.

A korábbiakhoz képest új előírás, hogy 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport végezhető

-a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlákra, illetve

-a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.

Adatexportnak minősül az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása a számla canada goose Citadel Parka és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben.

A fentek szerinti „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkció célja az egységes ellenőrzési adatszolgáltatás elősegítése, melynek keretében az adózó által elektronikus adathordozón tárolt – számlákra vonatkozó – adatok rendelkezésére bocsátása bármely számlázó program használata esetén gyorsan és egységes szerkezetben valósulhat meg.

Könyvelő Győr

Raab-Cont Kft Cégek és egyéni vállalkozók teljes körű könyvelése (akár visszamenőleg is), Könyvvizsgálat, Kedvezményes cégalapítás, Bevallások (e-bevallás), adatszolgáltatások elkészítése és továbbítása a NAV, TB, Nyugdíj, KSH, Igazságügyi Minisztérium, önkormányzatok felé, Folyószámla egyeztetések, átvezetések, jelentések készítése, Kötelező szabályzatok ( számviteli, pénzkezelési, leltározási stb.) ekészítése, Adótanácsadás, TB szaktanácsadás, Képviselet adó- és járulékügyekben, Bérszámfejtés, Nyugdíj ügyekkel kapcsolatos naprakész tanácsadás (nyugdíjügyek intézése) Győr könyvelés mérlegképes könyvelő

Vállalkozói Szemléletű Könyvelő Iroda

Irodánk rendelkezik a Vállalkozói Szemléletű Könyvelő Iroda licencével.

A V Pont láncba tartozó Vállalkozói Szemléletű Könyvelő Irodák kritériumai:
PROFI: A könyvelő iroda fontosnak tartja a vállalkozás küldetésének elősegítését, mindig készen áll arra, hogy szaktudásával és információval segítsen a döntés-előkészítésben. Felkészült: naprakész szakmai információkkal rendelkezik, lépést tart a változásokkal. ismeri az alkalmazható adózási, jogi megoldásokat.
TAKARÉKOS: A könyvelő iroda felhívja a cégvezetés figyelmét a kedvező és takarékos üzleti megoldásokra. Egy könyvelőn sok minden múlik, és egy ilyen könyvelő megéri a pénzét.
BIZTONSÁGOS: A könyvelő Iroda a szolgálatatása szakszerű teljesítésével biztonságot nyújt a vállalkozónak, saját eljárásával nem teszi ki őt jogsértésnek és határidő mulasztások következményeinek. Kellő diszkrécióval kezeli a vállalkozás ügyeit.
GONDOS: A könyelő Iroda elvégzett munkája szakszerű, megfelel a jogszabályoknak, precíz és számon kérhető.
FELELŐS: a könyvelő iroda a szolgáltatását írásbeli szerződés alapján végzi, amely a vállakozó felé tartalmazza a fenti alapelvek elfogadását.
Irodánk tagja a Minőségi Könyvelők Klubja Egyesületének!

Milyen a jó könyvelő?

  • a jó könyvelő képviseli Önt a hatóságok előtt,
  • a jó könyvelő anyagi felelősséget vállal,
  • a jó könyvelő nem egyedül dolgozik,
  • a jó könyvelő értesít a cégét érintő változásokról,
  • a jó könyvelő kapcsolata kiemelten bizalmi kapcsolat,
  • a jó könyvelő titoktartási kötelezettséget vállal,
  • a jó könyvelő egyeztet Önnel,
  • a jó könyvelő szerződést köt,
  • a jó könyvelő számlát ad ...

KÖNYVELŐ GYŐR

Hívjon

+36 96 326 355

Fax

+36 96 525 183

Győri irodánk

9022 Győr, Bástya utca 33.

Budapesti irodánk

1053 Budapest, Kecskeméti u. 13.

Blog utolsó bejegyzése

Hasznos Linkek

]